MiniVidas
 •  Her strip yeni bir kit...

 • miniVIDAS her daim çalışmaya hazır

 • Kısa süren cihaz açılışı.

 • Tek "Start" tuşu ile analiz başlangıcı.

 • Tek doz kullanıma hazır reaktifler.

 • miniVIDAS'ın özel tasarımı sayesinde temizlik=bakım.

 • Çalışılan parametreye göre 20 dakikadan itibaren sonuç alma imkanı.

 • miniVIDAS'ın kompartmanlı yapısı sayesinde grup veya tek tek çalışma.

 • miniVIDAS ile güvenilir sonuçlar

 • Probsuz ve tubingsiz sistem sayesinde kontaminasyon riskine önlem.

 • Cihaz ve reaktifler üzerinde çalışma esnasında sürekli otokontrol.

 • ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) teknolojisi ile uluslararası çalışmalar ile kanıtlanmış mükemmel duyarlılık ve spesifisite.

 • VIDAS üzerinde geliştirilen çeşitli parametrelerin aynı kalite ile miniVIDAS üzerinde kullanımı.

 • Tek ve/veya toplu çalışmalarda kalibrasyon eğrisi için sadece her 14/28 günde bir rekalibrasyon.

 • miniVIDAS tam anlamı ile multiparametrik

 • 6 testlik iki kompartman sayesinde farklı parametrelerin paralel şekilde çalışılması

 • miniVIDAS ile günlük organizasyonda kolaylık:Aynı günde doğrulanmış, güvenilir sonuçlar.

 • Gün geçtikçe gelişen VIDAS parametreleri (seroloji, hepatit/AIDS, antijen tespiti, ilaç düzeyleri, hormon, tümör belirteç markerleri, alerji, tiroid, hemostaz, endüstri mikrobiyolojisi.)

 • VIDAS sistemiyle bütünleşmiş ToRC, Brahms Procalcitonin, D-Dimer Exclusion gibi parametrelerin yanında özellikle kardiyak belirteçlerde Troponin I Ultra ve ilgi çeken Galectin-3 parametresi gibi testlerle sürekli gelişen bir test çeşitliliği sunulmaktadır.

Her Hakkı Saklıdır @ 2014. Medica Lab Tıbbi Ürünler | Web Tasarım : OZCGRUP